Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan


Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan

Wijngaardenlaan 2
2252 XN Voorschoten
Telefoon: 071 561 25 20
Fax: 071 562 01 73

wijngaardenlaan.praktijkinfo.nl


Home

Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan is gevestigd in het hart van Voorschoten met als zorggebied gemeente Voorschoten. In 2014 is de bestaande praktijk van drs. Otto van Eysden voortgezet in samenwerking met dr. Claartje Gosselaar. In onze praktijk werken betrokken en toegankelijke huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. We hanteren een moderne en flexibele praktijkvoering. Klik hier voor meer informatie over de praktijk.

Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan - Home - drs. Otto van Eysden - huisarts    Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan - Home - dr Claartje Gosselaar - huisarts    Inlog MgN2

 

Bij het inloggen/aanmelden op MGN dient u de postcode aan elkaar te schrijven zoals 2252XN.

 

Spoedgeval

Bij een levensbedreigende situatie: bel 112

Bij verwondingen of spoedeisende klachten tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 8.00 -17.00 uur) bel: 071 561 25 20 en kies 1.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten buiten kantooruren en in het weekend: bel T 0900 - 513 80 39 (Leidse Doktersnachtdienst)


U kunt dan terecht op de volgende locaties:

- SHR Huisartsenpost - Simon Smitweg 2 in
Leiderdorp
- Spoedpost LUMC - Albinusdreef 2 in Leiden

Meer informatie vindt u op www.shrnet.nl

 

 

 

Openingstijden

 

WEEKDAGEN

We zijn het hele jaar door geopend (feestdagen uitgezonderd) volgens onderstaande openingstijden:

    ochtend    middag    avond
maandag      08.00 - 12.30        13.30 - 17.00        19.30 - 21.30
dinsdag   08.00 - 12.30   13.30 - 17.00   -
woensdag   08.00 - 12.30   13.30 - 17.00   -
donderdag   07.00 - 12.30   13.30 - 17.00   -
vrijdag   08.00 - 12.30   13.30 - 17.00   -

 

Wij hebben dagelijks koffiepauze/overleg van 10.00 uur - 10.40 uur. 
Onze lunchpauze is van 12.30 uur - 13.30 uur, wij zijn dan gesloten.

AVOND, NACHT EN WEEKEND

Wij aangesloten bij de Leidse Doktersnachtdienst. Dit betektent dat u voor acute huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren de dienstdoende arts kunt bereiken via de huisartsenpost op: 

0900 - 513 80 39

U kunt dan terecht op de volgende locaties:

- SHR Huisartsenpost - Simon Smitweg 2 in Leiderdorp 
- Spoedpost LUMC - Albinusdreef 2 in Leiden

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. Meer informatie vindt u op www.shrnet.nl. 

Afspraak maken

 

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken. 

Voor een afspraak met de huisarts kunt u de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 11.00 uur en op donderdag  vanaf 07.00 uur, boek online uw afspraak of regel het via MijnGezondheid.net
Voor eenvoudige vragen aan de huisarts kunt u ook voor 11.00 uur een telefonisch consult aanvragen. U wordt dan later teruggebeld.

Voor NIET medisch gerelateerde/vertrouwelijke vragen kunt ook mailen naar info@huisartswijngaardenlaan.nl.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. 

Ook verwijzen we u graag naar www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op deze website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult. 

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda. Een standaard consult duurt tien minuten. Dat is normaalgesproken voldoende om één klacht of probleem te bespreken. 

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. 

Wegblijftarief

Wanneer u niet tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) uw geregistreerde afspraak afzegt, kan een wegblijftarief in rekening worden gebracht. De huisarts/praktijkondersteuner zijn immers onnodig tijd kwijt en in de tijd dat uw afspraak gepland stond, had een andere patiënt geholpen kunnen worden.

Het wegblijftarief is als volgt voor de verschillende consulten:

Huisarts     enkel consult      € 15,-
      dubbel consult     € 20,-
Praktijkondersteuner           € 20,-

 

 

 

Het tarief wordt rechtstreeks aan u in rekening gebracht, en kan niet verhaald worden op uw zorgverzekering.

Telefonisch spreekuur

U belt voor 11.00 uur naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag terug.

Assistenten en praktijkondersteuning

 

Assistenten

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente (op afspraak) terecht voor:

 • Herhaalrecepten
 • Uitstrijkjes tbv het BVO
 • Het meten van de bloeddruk
 • Oren uitspuiten
 • aanstippen van wratten
 • wondbehandeling
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine-onderzoek
 • suiker- en Hb-controle 
 • vaccinaties
 • zwachtelen
 • verstrekken van informatiefolders

Voor algemene vragen kunt u ook mailen met de assistente naar info@huisartswijngaardenlaan.nl

Praktijkondersteuning

In de praktijk zijn twee praktijkondersteuners (POH) Somatiek en één praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (GGZ) werkzaam.

De POH Somatiek is gespecialiseerd in ouderenzorg en behandelt patiënten met een chronische ziekte zoals:

 • Diabetes Mellites
 • COPD/Astma
 • Stoppen met Roken
 • Screening hart- en vaatziekten

De POH GGZ behandelt patiënten met psychische klachten, bijvoorbeeld in de vorm van aanhoudende somberheid, depressiviteit, angstige of onzekere gevoelens of bijvoorbeeld psychische klachten in verband met lichamelijke problemen. Afspraken met de praktijkondersteuner kunt u maken via de assistente.

Kwaliteitskeurmerk

We zijn een door het Nederlands Huisartsengenootschap geaccrediteerde praktijk. Dit betekent dat we systematisch werken aan de verbetering van onze praktijkvoering. Het doel hiervan is betere zorg, tevreden patiënten en efficiëntie.

Ook zijn wij aangesloten bij het SBB leerbedrijf. Momenteel hebben wij alleen geen stageplek beschikbaar.

Verder worden in onze praktijk, in samenwerking met de Universiteit Leiden, artsen opgeleid tot huisarts.

 

NHG keurmerk                  SBB logo  

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Astma/COPD

Astma

Om vast te stellen of u astma heeft, kan u door uw huisarts verwezen worden voor een longfunctietest.

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die samen gaat met een vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. Dit kan kortademigheid, benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten veroorzaken en is vaak het gevolg van een allergie. Ook zonder allergie kan astma optreden. Het kan al op jonge leeftijd voorkomen. Niet iedereen die benauwd is (geweest) of hoest heeft astma. Kenmerkend van astma is dat perioden met en zonder klachten elkaar afwisselen.

COPD (Longemfyseem)

Ook bij COPD kunnen vernauwingen van de luchtwegen benauwdheidklachten veroorzaken. COPD ontstaat meestal pas na het veertigste jaar bij mensen die gerookt hebben of langdurig met bepaalde stoffen in contact geweest zijn. Bij COPD zijn er eigenlijk geen klachtenvrije perioden. De klachten kunnen door bijvoorbeeld medicijnen wel verbeteren/stabiliseren of door een luchtweginfectie (tijdelijk) toenemen.

Raadpleeg hier de website van het Longfonds voor betrouwbare publieksinformatie over Astma/ COPD.

Diabetes

Diabetes mellitus (suikerziekte) is een ziekte die wordt gekenmerkt door herhaaldelijk verhoogde bloedglucosewaarden. Patiënten met diabetes hebben een hoger risico op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dit vergt een persoonlijke benadering met regelmatige controles van onder andere de bloeddruk, de nierfunctie, het gezichtsvermogen en de voeten. Patiënten met diabetes komen standaard elke drie maanden naar de praktijk: driemaal per jaar bij de praktijkondersteuner en eenmaal bij de huisarts.

Raadpleeg hier de website van de Diabetesvereniging Nederland voor betrouwbare publieksinformatie over diabetes.

Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten (HVZ) komen veel voor. Voorbeelden hiervan zijn een hartinfarct, herseninfarct of transiënt ischemic attack (TIA). Risicofactoren voor het krijgen van HVZ zijn onder andere roken, overgewicht, hoge bloeddruk, hoog cholesterol of familieleden met HVZ. De huisarts en praktijkverpleegkundige kunnen de kans verkleinen dat risicofactoren uitmonden in HVZ door leefstijladviezen, regelmatige controle en eventuele medicatie. 

Voor patiënten die reeds HVZ hebben doorgemaakt, is het van groot belang regelmatig gecontroleerd te worden om te voorkomen dat zij hier nogmaals door getroffen worden. Dit gebeurt op een gestructureerde wijze door de huisarts en praktijkverpleegkundige. Hiertoe worden onder andere bloeddruk, gewicht, leefstijl, therapietrouw en bloedwaardes nauwkeurig vervolgd.

Raadpleeg hier de website van de Hartstichting voor betrouwbare publieksinformatie over hart- en vaatziekten.

Kleine chirurgie

In onze praktijk kunt u terecht voor kleine chirurgische ingrepen. Dit zijn operaties die uit te voeren zijn onder plaatselijke verdoving. Onder deze ingrepen vallen bijvoorbeeld:

 • Ingegroeide teennagel
 • Moedervlek
 • Talgkliercyste
 • Lipoom (vetbult)
 • Fibroom (huiduitstulping)
 • Wrat

Doorgaans is de procedure als volgt: 

 1. U maakt een afspraak op het spreekuur ter beoordeling door de huisarts
 2. De huisarts stelt de diagnose
 3. U bespreekt met de huisarts de procedure
 4. U maakt een afspraak voor de ingreep. Geeft u bij de assistente aan dat het om een chirurgische ingreep gaat, zodat zij voldoende tijd kan inplannen.
 5. De huisars voert de ingreep uit (ontsmetten van het operatiegebied, plaatsen van verdoving, verwijderen van de vlek/knobbel, hechten van de wond en advies over het verzorgen van de wond)
 6. Verwijderd weefsel wordt voor onderzoek opgestuurd naar het pathologisch laboratorium. De uitslag is in de regel binnen veertien dagen bekend
 7. U maakt een controleafspraak bij de huisarts en eventuele hechtingen worden verwijderd

Oren uitspuiten

Heeft u het gevoel dat uw oren verstopt zijn door een prop oorsmeer, dan kunt u hiervoor terecht bij de assistente.

Bij het maken van de afspraak zal zij u ter voorbereiding het volgende advies geven:

 • Druppel eerst minimaal twee dagen met olijfolie, sla-olie of baby-olie (Earex gebruiken is niet nodig, omdat het geen extra voordelen biedt en naar verhouding erg duur is).
 • Druppel minimaal vijfmaal per dag. De prop wordt door de olie zacht en is zo makkelijk te verwijderen.

Als u bij de assistente komt, zal zij eerst de oren beoordelen. Daarna spuit zij de oren een of enkele keren uit met een waterstraal. Hierdoor komt de oorsmeerprop los. Bij twijfel vraagt de assistente de huisarts om naar uw oren te kijken.

Reisvaccinatie

Buiten de reguliere huisartsenzorg, leveren wij ook aanvullende zorg. Onze praktijk is namelijk een vaccinatiecentrum. De meeste vaccins hebben wij op voorraad. Ook de voor sommige landen verplichte vaccinatie tegen gele koorts kunt u bij ons krijgen.

U kunt via de assistente een afspraak maken voor een reizigersconsult en reizigersvaccinaties. Als u het vaccinatieformulier invult, hebben wij alvast de belangrijkste gegevens.

U dient na de vaccinatie de betaling direct te voldoen. Dit kan contant, maar ook per PIN.

Raadpleeg hier de website van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering voor betrouwbare publieksinformatie over vaccinaties en preventie van malaria bij reizigers.

 

c2451b_f6b0d78ce52c460f833853a41b08473c~mv2

Spiraal plaatsen

Het spiraaltje is een kunststof ankertje (24 tot 36 mm lang) dat in de baarmoeder wordt geplaatst om een zwangerschap te voorkomen. Bij het vrijen merken u en uw partner niets van het spiraaltje. In onze praktijk kunt u terecht voor het plaatsen en zonodig weer verwijderen van het spiraaltje door de huisarts. Samen met de huisarts bespreekt u welke spiraal het beste bij u past. Meer informatie over het spiraal kunt u vinden op www.thuisarts.nl.

Stoppen met roken

De verslaving aan nicotine is de belangrijkste reden waarom mensen blijven roken. Wanneer u stopt met roken, kunnen in de eerste weken ontwenningsverschijnselen ontstaan zoals humeurigheid, rusteloosheid, hoofdpijn, slapeloosheid of slechte concentratie. Ook kunt u last krijgen van koude rillingen en tintelingen in de handen en voeten. De eetlust kan toenemen en de stoelgang kan traag zijn. Deze klachten zijn de reden waarom rokers vaak niet de stap nemen om te stoppen. Wat de meeste rokers zich niet realiseren, is dat de genoemde ontwenningverschijnselen maar kort duren (1-2 weken). Na deze tijd is de lichamelijke afhankelijkheid al overwonnen. Even belangrijk is het om aandacht te besteden aan de gewoonte van het roken (psychologische afhankelijkheid) en deze te doorbreken.

Met professionele begeleiding heeft u de grootste kans om duurzaam te stoppen met roken. De praktijkondersteuner helpt u graag door deze periode door middel van gesprekken en/of medicatie. Hierbij besteedt zij uitgebreid aandacht aan uw motivatie om te stoppen en aan zowel de lichamelijke als psychologische ontwenning. Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd de kosten hiervoor.

Raadpleeg  hier de website van het Trimbos Instituut voor betrouwbare gezondheidsinformatie over roken.

Wratten

Wratten zijn onschuldige huiduitstulpingen op handen of voeten die worden veroorzaakt door een virus. Normaalgesproken verdwijnt een wrat vanzelf, maar dat kan enkele jaren duren. Als u er last van heeft, kunt u ze in onze praktijk laten behandelen. De praktijk beschikt hiervoor altijd over stikstof. Via de assistente kunt u een afspraak maken voor het verwijderen van een of meer wratten. In sommige gevallen zal de huisarts eerst een middel voorschrijven om de wrat voor te behandelen. Hierdoor wordt de wrat week en reageert deze beter op stikstofbehandeling.

Contact

Telefoon 071 561 25 20
 

Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan

Wijngaardenlaan 2
2252 XN Voorschoten
Telefoon:
071 561 25 20
Fax:
071 562 01 73
Routebeschrijving >