Astma/COPD

Astma

Om vast te stellen of u astma heeft, kan u door uw huisarts verwezen worden voor een longfunctietest.

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen, die samen gaat met een vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. Dit kan kortademigheid, benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten veroorzaken en is vaak het gevolg van een allergie. Ook zonder allergie kan astma optreden. Het kan al op jonge leeftijd voorkomen. Niet iedereen die benauwd is (geweest) of hoest heeft astma. Kenmerkend van astma is dat perioden met en zonder klachten elkaar afwisselen.

COPD (Longemfyseem)

Ook bij COPD kunnen vernauwingen van de luchtwegen benauwdheidklachten veroorzaken. COPD ontstaat meestal pas na het veertigste jaar bij mensen die gerookt hebben of langdurig met bepaalde stoffen in contact geweest zijn. Bij COPD zijn er eigenlijk geen klachtenvrije perioden. De klachten kunnen door bijvoorbeeld medicijnen wel verbeteren/stabiliseren of door een luchtweginfectie (tijdelijk) toenemen.

Raadpleeg hier de website van het Longfonds voor betrouwbare publieksinformatie over Astma/ COPD.

Contact

Telefoon 071 561 25 20
 

Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan

Wijngaardenlaan 2
2252 XN Voorschoten
Telefoon:
071 561 25 20
Fax:
071 562 01 73
Routebeschrijving >