Hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten (HVZ) komen veel voor. Voorbeelden hiervan zijn een hartinfarct, herseninfarct of transiënt ischemic attack (TIA). Risicofactoren voor het krijgen van HVZ zijn onder andere roken, overgewicht, hoge bloeddruk, hoog cholesterol of familieleden met HVZ. De huisarts en praktijkverpleegkundige kunnen de kans verkleinen dat risicofactoren uitmonden in HVZ door leefstijladviezen, regelmatige controle en eventuele medicatie. 

Voor patiënten die reeds HVZ hebben doorgemaakt, is het van groot belang regelmatig gecontroleerd te worden om te voorkomen dat zij hier nogmaals door getroffen worden. Dit gebeurt op een gestructureerde wijze door de huisarts en praktijkverpleegkundige. Hiertoe worden onder andere bloeddruk, gewicht, leefstijl, therapietrouw en bloedwaardes nauwkeurig vervolgd.

Raadpleeg hier de website van de Hartstichting voor betrouwbare publieksinformatie over hart- en vaatziekten.