Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Wanneer u psychische klachten heeft, bijvoorbeeld in de vorm van aanhoudende somberheid, depressiviteit, angstige of onzekere gevoelens of bijvoorbeeld psychische klachten in verband met lichamelijke problemen, kunt u hiervoor (ook) terecht bij huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan. Wij bieden op u afgestemde zorg, direct en dichtbij.

In de praktijk is een praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam.

Samen met uw huisarts kunt u uw vragen en wensen doorspreken en verwijst de huisarts u (mogelijk) door naar de POH-GGZ. Hieronder leggen wij graag aan u uit wat hij voor u kan betekenen.

Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

Dichtbij huis en laagdrempelig kunt u verwezen worden naar de POH-GGZ. De POH-GGZ is een geschoolde therapeut op het gebied van psychologische klachten. 

Bij het vermoeden van lichte problematiek op het geestelijk vlak zoals bijvoorbeeld spanningsklachten, depressieve- , angst-, slaap-, relatie- of rouwproblemen kan de huisarts u naar de POH-GGZ verwijzen voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek zal de POH-GGZ samen met u bekijken welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of welke therapie (bijvoorbeeld oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende gesprekken) het beste bij u past.

De therapie wordt afgestemd op uw persoon, klacht en hulpvraag. U staat centraal.

De behandeling vindt altijd plaats in overleg met uw huisarts. De POH-GGZ bespreekt het resultaat van dit overleg met u. Hieruit volgt een plan, hoe de behandeling, samen met u, vorm te geven. De behandeling kan bestaan uit vraagverheldering, kortdurende begeleiding en/of behandeling en bemiddelen tussen verschillende hulpverleners. Daarnaast kan de POH-GGZ ook beoordelen of er specialistische hulp moet worden ingeschakeld. Mocht dit het geval zijn dan kunt u, in overleg met de huisarts, worden doorverwezen.

Afspraak maken

Als u een verwijzing van de huisarts heeft voor de POH-GGZ kan er direct een afspraak gepland worden. Doet u dit liever zelf dan kunt u dit aan de balie of per telefoon via de doktersassistente regelen. De POH-GGZ is aanwezig op dinsdag en donderdag van 8.00 uur tot 17.00 uur

Het eerste gesprek

In dit gesprek zal de POH-GGZ samen met u bekijken welke problemen er spelen en welk behandelaanbod het beste bij u past. De therapie wordt afgestemd op uw persoon, klacht en hulpvraag.

Kosten

Gesprekken met de POH GGZ worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Privacy

Onze huisartsenpraktijk beschikt over afgesloten behandelruimten, waardoor uw privacy is gewaarborgd. De POH-GGZ binnen onze huisartsenpraktijk staat geregistreerd in het BIG register als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Uiteraard heeft hij een geheimhoudingsplicht. De POH-GGZ registreert gegevens in uw behandeldossier (hetzelfde dossier waar ook uw huisarts in registreert). Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

De POH-GGZ geeft geen gegevens aan derden zonder uw toestemming.

 

Contact

Telefoon 071 561 25 20
 

Huisartsenpraktijk Wijngaardenlaan

Wijngaardenlaan 2
2252 XN Voorschoten
Telefoon:
071 561 25 20
Fax:
071 562 01 73
Routebeschrijving >